Historia

Skażeni niedoborem, 1974 r.

POLITYKA Nr 30
27-07-1974

Aleksander Zaczyński
Zakopane

SKAŻENI NIEDOBOREM

Artykuł R. Kowalewskiego (POLITYKA 25) czytałem zachłannie. Sprawa „skażeni niedoborem”, czyli braków w ziemi, w wodzie, w roślinach tzw. mikroelementów potrzebnych do życia ludziom i zwierzętom jest mi znana od kilku lat, tj. od chwili gdy poznałem dr. Tadeusza Podbielskiego, lekarza weterynarii w Międzyrzeczu (woj. zielonogórskie). On to właśnie zauważył, że w pewnych wsiach powiatu międzyrzeckiego ludzie są nie zdrowi, słabi, ociężali, krowy nie dają mleka, a bydło w ogóle waży pół tego, co powinna. Dał do zbadania paszę i okazało się, że brak jest w niej kobaltu i miedzi. Sporządził odpowiednie mieszanki w płynie, które padano ludziom i bydłu. Skutki były wprost cudowne: ludzie ozdrowieli, krowy zaczęły dawać mleko, zwierzęta przybyły na wadze. Podano preparat chorym na raka, któ rzy wypisani zostali ze szpitala jako nieuleczalni, w szeregu przypadków nastąpiła poprawa, albo zupełny po wrót do zdrowia. Po ukazaniu się w prasie entuzjastycznych reportaży o cudotwórcy z Międzyrzecza, dom doktora zaczęły nachodzić z całej Polski setki osób dziennie, błagając o uzdrowienie. Sprawą zajęły się władze i prokurator wdrożył przeciw doktorowi dochodzenie, które jednak umorzono z powodu braku cech przestępstwa. Mikroelementy podane ludziom okazały się nieszkodliwe dla zdrowia.

Dr Podbielski nie chciał zostać „cudotwórcą” (był wtedy jeszcze lek. wet. – doktorat zrobił tuż przed emeryturą) i swoje odkrycie pragnął przekazać nauce. Niestety, wszelkie pisma do instytutów onkologicznych, do specjalistów i uczonych pozostawały bez echa. Dopiero prof. Julian Aleksandrowicz, któremu doniosłem o jego odkryciach, zainteresował się tą sprawą.

Tak więc nieznany i skromny le karz weterynarii z małego miasteczka może mieć po artykule opublikowanym na naszych łamach pełną satysfakcję, że jego odkrycie ukazane zostało nie tylko nauce, ale także szerokiej opinii społecznej.

ALEKSANDER ZACZYŃSKI
Zakopane

Przeczytaj więcej historii