Historia

List do redakcji od Dr Podbielskiego, 1990 r.

CHŁOPSKA DROGA
7-01-1990
Podziękowanie doktora Podbielskiego

Niedawno otrzymaliśmy list od doktora Tadeusza Podbielskiego z Międzyrzecza Wielkopolskiego, wynalazcy preparatów TP-1 i TP-2, człowieka znanego nie tylko w całej Polsce, lecz i poza jej granicami. To właśnie dzięki mikroelementom Doktora Podbielskiego tysiące chorych uniknęło śmierci, dziesiątki tysięcy odzyskało zdrowie, nie mówiąc już o tych, którzy dzięki stosowaniu wspomnianych preparatów uwolnili się od cierpień.

Redakcja nasza poczytuje sobie za zaszczyt fakt, że na łamach naszego tygodnika ukazały się i ukazują się publikacje o wynalazku Doktora Tadeusza Podbielskiego ściślej o wynalazku obojga Państwa Podbielskich ponieważ mikroelementy TP-1 i TP-2 są dziełem życia dwojga tych niezwykłych ludzi. A oto treść listu Doktora Tadeusza Podbielskiego.

Do redaktora
„Chłopskiej Drogi”
w miejscu

Zwracam się z uprzejme prośbą o opublikowanie poniższego tekstu. Z pismem Waszym jestem związany od roku 1964, od czasu artykułów redaktora Włodzimierza Olszewskiego na mój temat. Od tamtej pory „Chłopska Droga” niejednokrotnie” zamieszczała publikacje o skutkach leczenia preparatami TP-1 i TP-2 W roku ubiegłym zaś ukazała się w Naszym piśmie obszerna relacja redaktora Lecha Życkiego, następstwa czego skłoniły mnie do napisania tego listu.
Otóż po tych artykułach otrzymałem mnóstwo listów od czytelników! „Chłopskich Dróg” a jednocześnie moich pacjentów, zwłaszcza z okręgów lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Jedni dzięko wali za okazaną im pomoc, inni zaś prosili o wysłanie im mikroelement ów. Ponieważ oboje z żony nie jesteśmy w stanie odpisywać na korespondencje – przekroczyliśmy wszak osiemdziesiątkę – pragnę za pośrednictwem Waszego Tygodnika podziękować tym wszystkim Czytelnikom „Chłopskiej Drogi” którzy okazali mi tyle szacunku i słów uznania. Jednocześnie proszę o przyjęcie do wiadomości, że leków nie wysyłam pocztą, ponieważ przekracza to moje możliwości. Chętnie natomiast – w miarę swoich sił – przyjmę każdego u siebie w Międzyrzeczu Wielkopol skim.
Przy okazji serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przysłali mi życzenia z okazji imienin, zarówno za pamięć, jak i za słowa wdzięczności. Ze swej strony oboje z żoną życzymy wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dziękuję za spełnienie mej prośby i proszę przyjęć wyrazy szacunku
DR PODBIELSKI

Publikując list Doktora T. Podbielskiego informujemy jednocześnie, by uniknąć niepotrzebnego pośrednictwa, że Doktor przyjmuje chorych u siebie w Międzyrzeczu Wielkopolskim przy ulicy Staszica 8, telefon 24-71, każdego dnia prócz świąt o godzinie 12.00. Panu Dok torowi i Jego małżonce życzymy wszelkiej pomyślności! Niechaj żyją jak najdłużej! Pacjentom zaś Pa na Doktora życzymy przede wszystkim powrotu do zdrowia i przetrwa nia kryzysu!

Przeczytaj więcej historii