Historia

Jubileusz dr. Tadeusza Podbielskiego, 1983 r.

1983.03.28
Jubileusz dr. Tadeusza Podbielskiego
GAZETA LUBUSKA

W ubiegłą sobotę, 26 marca, znany w kraju i za granicą, dr nauk wet. Tadeusz Podbielski z Międzyrzecza, ukończył 80 lat życia. Przedtem obchodził pięćdziesięciolecie po życia małżeńskiego, z dotrzymującą mu kroku, również w pracy naukowej, panią Zofią.

Piękny podarek w przed dzień ukończenia osiemdziesięciu lat życia zgotowało grono kolegów. przyjaciół i wychowanków, zrzeszonych w Lubuskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Nauk -Weterynaryjnych W międzyrzeckim Zamku, w pięknej oprawie zabytków i dowodów Polsko ści tej ziemi, odbyło się po siedzenie naukowe Oddziału PTNW, a jego przebieg i wy głoszone referaty, były nie mal bez reszty poświęcone o sobie jubilata.
Referaty wygłosili:
– lek. wet. Adolf Januszewski z Pozna nia pt:: .,Radiestezja w weterynarii”.
– lek: wet. Roman Gąsiorowski – prezes Zarządu Oddziału Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii w Gorzowie, pt ; .,80 lat dr, nauk weterynaryjnych Tadeusza Podbielskiego”,
– doc dr hab. Stanisława Grabca z Inst. Parazytologii PAN w Warszawie, przewodniczący Zarządu Oddziału PTNW dr Witold Schering pt.: „Wyniki nie których badań eksperymentalnych dr Tadeusza Podbielskiego,..

Były też dyplomy medale i słowa podzięki za współpracę, dobre kierowanie pierwszy mi krokami młodszych kolegów, w czasach, gdy był powiatowym lekarzem weterynarii w byłym powiecie Międzyrzecz. Wyświetlono także film, zrealizowany przez łódzką Wytwórnię Filmów oświatowych, o życiu i pracy zawodowej i twórczej dr T. Podbielskiego. Były także słowa uznania i zachęty do dalszej wytrwałej pracy społecznej, składane przez gospodarza miasta Międzyrzecza, bo wiem zarówno jubilat jak i jego żona czynnie uczestniczą w działalności społecznych organizacji pracujących na rzecz miasta.

Dr Tadeusz Podbielski powiedział na tej uroczystości: – Serdecznie Wam dziękuję za te iście synowskie gratulacje. Nie czuję się stary, nie dopalam życia na lenistwie, nie pędzę za zyskiem. W tej chwili jestem w kontakcie z naukowcami lotnictwa i naszym kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim, bo pragnę stwierdzić wpływ chlorku kobaltowego na zdrowie i samopoczucie ludzi przebywających w kosmosie. Jestem też w kontakcie z naukowcami Polskiej Akademii Nauk. Chcę sprawdzić wpływ soli kobaltu na życie ryb. Już w maju zaczniemy je podawać w karmie dla ryb.

T. Podbielski mówił też o wielu przypadkach wzmocnienia organizmów ludzkich i przedłużaniu życia nieuleczalnie chorych, którym pomagał, podając im chlorek kobaltowy i mikroelementy. Mówił także – o swoich doświadczeniach z przekazywaniem cho rym bioprądów.

Eksperymenty, praktyka i teoria dr T. Podbielskiego nie doczekały się oficjalnego uznania w medycynie. Mimo to wszędzie tam, gdzie się po jawi otaczają go ludzie spragnieni pomocy w różnych dolegliwościach. Jego sukcesem jest to, że może im pomagać bez przeszkód. W pamiętnym czasie, gdy wytoczono mu sprawę za nielegalne leczenie bez uprawnień lekarza medycyny, nie stwierdzono, by komukolwiek swymi praktykami zaszkodził.

Dowody autentycznej po mocy chorym ludziom pokazano we wspomnianym już: filmie, który niebawem znajdzie się, po międzyrzeckiej premierze, na ekranach polskich kin.

H.S

Przeczytaj więcej historii